ໂຄງການລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານ ຫີນສິ່ວ ມ. ໂຂງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ

Post Title

ໜ່ວຍງານລະດົມທຶນຂອງພະນັກງານ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກສະຖາບັນການທະນາຄານເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການສ້າງໂຮງຮຽນ@ປະຖົມ ບ.ຫີນສິ່ວ ມ. ໂຂງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ. ໂຄງການນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາທະນາຄານທັງພາກລັດ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ຊ່ວຍເຫຼືອເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ທາງໜ່ວຍງານຈາກສະຖາບັນການທະນາຄານໄດ້ອອກເດີນທາງແລ້ວໃນວັນທີ 17-21 ເດືອນ ກຸມພາ 2016 ຂໍຂອບໃຈມາຍັງຄະນະນຳພັກ-ລັດ, ຄະນະນຳຫ້າງຮ້ານ, ຫົວໜ້າບໍລິສັດ ຕະຫຼອດຮອດເຈົ້າຂອງກິດຈະການທຸກພາກສ່ວນທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັ້ງນີ້


Post Title

ໜ່ວຍງານລະດົມທຶນ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ

ໜ່ວຍງານລະດົມທຶນ ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກ ສທຄ ຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການສ້າງໂຮງຮຽນ@ ປະຖົມ ບ.ຫີນສິ່ວ ມ. ໂຂງ

Post Title

ໜ່ວຍງານລະດົມທຶນ ຄູ-ອາຈານ

ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກ ສທຄ ຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການສ້າງໂຮງຮຽນ@ປະຖົມ ບ.ຫີນສິ່ວ ມ. ໂຂງ